Transformatiemanagement van Ynnergy

Transformatiemanagement is een aanpak voor veranderingstrajecten. Verandering is een natuurlijk en permanent gegeven, zonder verandering is er geen groei of ontwikkeling. Een transformatietraject is gebaat bij een breed draagvlak en het in beeld hebben van de succes- én faalfactoren. Het is een proces waarin oog dient te zijn voor mensen en middelen en bovenal voor ‘Het Momentum’ waarop gehandeld dient te worden. Veel organisatie hebben de neiging om zich enkel te richten op de content. Transformatiemanagement van Ynnergy gaat over de 6 c's (zie figuur):

 • context (kader): rollen, posities, taken en verantwoordelijkheden
 • content (inhoud): product of dienst, bedrijfsvoering en resultaat
 • cultuur (normen en waarden): gedragsveranderingen, omgaan met weerstanden
 • competenties (vermogens): nieuwe vaardigheden en skills ont-wikkelen
 • communicatie (contact): creëer draagvlak, communiceer noodzaak en voortgang
 • coördinatie (veranderteam): met opdrachtgever / vertegenwoordiging

Transformatiemanagement
Gaat van hoog tot laag in de organisatie en richt zich in de kern op het:

 • beter inzetten van mensen, competenties en middelen
 • initiëren van veranderingsprocessen in de sociale systemen
 • planmatig beïnvloeden: gevoel van urgentie én draagvlak helpen ontwikkelen
 • doorbreken van bestaande routines of beperkend gedrag
 • vergroten van persoonlijk leiderschap én bewustzijnsontwikkeling
 • vertrouwen en openheid management creëren, de neuzen in dezelfde richting

Praktisch gaat het bij transformatiemanagement over zaken als:

 • ontwerpen en doorvoeren van koersveranderingen
 • andere werkwijzen én gedragsveranderingen
 • doorvoeren van noodzakelijke besparingen of 'meer doen met hetzelfde geld'
 • invoeren of (her)benoemen budget 'Opleiding en Persoonlijke Ontwikkeling'
 • leren effectief communiceren, overleggen en vergaderen
 • ontwikkelen van een écht en daadkrachtig managementteam
 • invoeren of verbeteren van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • omgaan met weerstanden en ander ‘gedoe’

Veranderingen, fusies en overnames zijn een onuitroeibaar gegeven. Zorg dat het nu wel gaat slagen. Vergroot uw rendement op investering (ROI) van het verandertraject. Laat mij uw enthousiasme ervaren, vertel mij uw plannen en laten mijn feedback en mijn vragen u sterken in uw keuzes. Laat mij u helpen beter te regeren, met hart en hoofd verbonden. U voert de regie, ik ondersteun;
“Bent u koning Arthur, dan ben ik uw Merlijn”.

Home

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek en bel 073 7515075

"Ynnergy helpt u te leren het zef te doen"


- Ynnergy Consultancy - 
 

Ynnergy Consultancy is een onderdeel van Ynnergy, Coaching en Training | Sitemap